. Strona internetowa Multimedialnego Centrum Historii Miasta Poręba

MULTIMEDIALNE CENTRUM
HISTORII MIASTA PORĘBA

 

Przeszłość – to jest dziś,
tylko cokolwiek dalej.
Nie jakieś tam coś, gdzieś,
gdzie nigdy ludzie nie bywali.

 

Cyprian Kamil Norwid – Przeszłość
 

Głównym celem projektu jest pielęgnowanie historii miasta Poręba i rozwój usług edukacyjnych. W naszym mieście jest wiele osób interesujących się historią lokalną, pasjonatów, dzięki którym tworzymy w bibliotece Multimedialne Centrum Historii Miasta Poręba.

Potrzeba realizacji projektu wynikała głównie z chęci pobudzenia aktywności mieszkańców miasta do wspólnego działania, będącego połączeniem tradycji z nowoczesnością, mającego na celu stworzenie nowego wymiaru prezentowania historii lokalnej.

W budynku, w którym swoją siedzibę ma biblioteka, istnieje Młodzieżowe Centrum Historii Miasta Poręba, gdzie znajduje się wiele ciekawych zabytków, pamiątek, obrazów czy fotografii. W Bibliotece tworzymy multimedialne centrum historii, w którym mieszkańcy miasta będą mogli za pomocą przeglądarki oglądać historyczne fotografie, dokumenty czy ciekawostki. Mieszkańcy oraz goście odwiedzający Porębę, będą mogli zapoznać się z lokalną historią miasta oraz jego tradycjami.

Chcemy, aby mieszkańcy byli zaangażowani w projekt, gdyż większość osób ma w domu stare, pamiątkowe zdjęcia, które mogą być bardzo cenne w tworzeniu multimedialnej bazy.

Realizacja projektu wprowadza nową jakość w Bibliotece. Stworzenie multimedialnej bazy historycznej pozwoli na organizowanie lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, wymianę doświadczeń oraz integrację środowiska. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat Poręby. Osoby odwiedzające bibliotekę będą miały szansę na zapoznanie się z wiedzą, która dotychczas nie jest ukazana w publikacjach, prasie czy stronach internetowych. Poprzez zaangażowanie pracowników oraz efektywną współpracę z partnerami wprowadzamy nowoczesną formę prezentacji historii miasta. Pragniemy połączyć siły, wspólnie zebrać materiały i „uporządkować” historię miasta Poręby zapisaną na fotografiach i dokumentach. Pragniemy zintegrować lokalne środowisko na rzecz wspólnego działania.

Realizacja projektu wpłynie na rozwój Biblioteki i zmianę dotychczasowego wizerunku – miejsca służącego jedynie do wypożyczenia książki. Biblioteka stanie się centrum edukacji lokalnej, integracji społecznej oraz miejscem promocji kultury. Zmieni się w świadomości mieszkańców obraz biblioteki jako instytucji mało atrakcyjnej, w której „nic się nie dzieje”.

Projekt w dużej mierze został sfinansowany ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Wybierz z menu:
O PorębieGaleriaVideotekaPartnerzy